Tüm “Semavi” dinlerde, “Hz. Süleyman’a” atfedilen yüzüğün “Cennette” bulunduğu ve “Cebrail” tarafından “Hz. Davud’a” getirildiği, “Hz Davud’dan” da “Oğlu Hz. Süleyman’a” geçtiğine inanılmaktadır. “Hz Süleyman’ın” bu yüzüğün tılsımı ile Doğaya, Rüzgarlara, Cinlere hükmedebildiğine, Kuşlarla ve diğer hayvanlarla konuşabildiğine inanılmaktadır.  

 

Hz. Süleyman Mührü Yüzüğün” üzerinde İç içe geçmiş biri ters biri düz iki üçgenden oluşan 6 köşeli yıldız bulunmaktadır. Bu Yıldızın diğer adı Müslümanlar arasında “Hatem-i Süleyman”  dır . “Hıristiyan ve Yahudiler” tarafından ise “Davut Yıldızı” olarak isimlendirilir. Bazı "Türk Boylarında" ise “Çolpan Yıldızı” olarak adlandırılmıştır.

Bir birine geçmiş iki üçgen “yeryüzü” ve “gökyüzünün”  birleşimini, “erilliği” ve “dişiliği”, İnsanın birbirine geçmiş “maddi varlığı” ile “ruhunu” temsil etmektedir.

Buna karşın gerçek “Hz. Süleyman Mührü” kayıp olduğundan aslında neye benzediği bilinmemektedir.

6 Köşeli yıldız günümüzde “İsrail” devletinin bayrağı olarak kullanıldığından konu ile ilgili detaylı bilgisi bulunmayan kimi "Müslümanlar" tarafından tepki görmektedir. Hâlbuki 6 köşeli yıldız “İslam’a” en önemli hizmetleri vermiş “Osmanlı Devleti” zamanında pek çok cami, medrese, mezar taşı, sikke, özellikle kilit taşlarında bolca kullanılmıştır.

 

İstanbul Ematullah Valide Camii Girişi

 

 

 

Hatta aşağıda fotoğraflarını görebileceğiniz üzere “Osmanlı İmparatorluğunun” en önemli denizcilerinden biri olan “Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşanın” sancağında - rüzgara hükmedebilmek amacı ile - bu altı köşeli yıldız bulunmaktadır. Sancağın orijinalini “Beşiktaş Deniz Müzesinde” görmeniz mümkündür.

 

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşanın Sancağı

 

Yada biraz daha eskilere gidecek olursak özellikle “Karamanoğulları Beyliğinin” ve “Candaroğulları Beyliğinin” sancaklarında da bu 6 köşeli yıldızın kullanıldığını görebilirsiniz.

 

Karamanoğulları Beyliği'nin SancağıCandaroğulları Beyliği'nin Sancağı

 

Bunun dışında tarih boyunca “Avrupa’da”, “Mısır'da” ve dünyanın pek çok noktasında bu 6 köşeli yıldız pek çok toplum tarafından noterlik, büyücülük vb. daha pek çok alanda kullanılmıştır.

 

Bu kadar uzun bir tarihi süreci ve kültürel çeşitliliği bulunan 6 köşeli yıldızın “Yahudiliğin” simgesi olarak kullanılması ise 1933’te “Prag Yahudi Cemaati” tarafında onaylanıp, özel ve resmi sembolü olarak kabul görmesi sürecine dayanmaktadır. Oysaki pek çok sembolde olduğu üzere semboller tarih boyunca pek çok kültür tarafından kullanılmışlardır ve dolayısı ile pek çok sembolü tek bir topluma veya kültüre mal etmek doğru değildir.