Gümüş insanlık tarihinde M.Ö 3000’li yıllarda Anadolu’ da kurşundan ayrıştırılmıştır. Buna karşın, arkeolojik araştırmalar sonucunda geçmişi M.Ö 4000’li yıllara dayanan gümüş objeler bulunmuştur ve Gümüş madeninin keşfinin M.Ö 5000’li yıllara kadar dayandığı tahmin edilmektedir.

 

M.Ö 3000’li yıllarda tüm dünya üzerinde değeri ve kullanımının artması ile Gümüş Madenciliği de yoğunlaşmıştır. M.Ö 2500’lü yıllara gelindiğinde Çin Gümüşü daha çekici hale getirmek ve gümüşe olan rağbeti arttırmak ve aynı zamanda gümüş madenciliğini daha kolaylaştırmak için gümüşün rafine işlemini geliştirdi. Aradan uzun yıllar geçmesi sonucu Antik Yunan Gümüş madeninde dünyanın geri kalanı için ana üretici konumuna geldi. Antik Yunanın bu gücü İspanya’nın kendi Gümüş rezervleri ile gümüş ticaretini ele geçirmesine kadar yüz yıllar boyunca devam etti. İspanya Ana üretici konumuna geldikten sonra gümüşü değerli baharatlar ve diğer değerli malların ticaretinde kullandı.


Kuzey ve Güney Amerika’nın keşfiyle birlikte Gümüş dünyada daha da popüler bir hale gelmeye başladı. Peru ve Meksika’ da göz ardı edilmiş Gümüş madeni yatakları keşfedildi. Kısa bir süre sonra ise dünya Gümüş üretiminin dörtte üçünden fazlası Meksika ve Peru’dan çıkarılır oldu.

 

Günümüzde hala Gümüş üretiminin büyük bir bölümünü Meksika ve Peru yapmaktadır. Uzak ara üçüncü olarak ise Avusturalya gelmektedir. Meksika şuan için dünya gümüş üretiminin beşte birini tek başına yapmaktadır.

 

Gümüş gerek yumuşaklığı, altından bile daha iletken bir madde oluşu, İnsan vücudunda toksin etkisi yapmaması ve hatta tam tersine anti bakteriyel bir element oluşu gibi sebeplerle insanlık tarihi boyunca değerli madenler arasında yer almıştır. Silah, takı, para, sağlık, elektronik  gibi pek çok alanda kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir.  Günümüzde değeri Altından daha düşük olmasına karşın antik Mısır ve ortaçağ Avrupa’sında  Gümüş altından  daha değerli bir madendi.

 

 

Gümüş geçmişten günümüze değerli taşlarla birlikte çeşitli tarz ve modellerde Gümüş Yüzük, Gümüş Kolye, Gümüş Takı Setleri olarak değerine değer katmıştır. Bu değerli ve gösterişli Gümüş Takıları çağlar boyunca  güçlü kadın ve erkekler güçlerinin bir göstergesi olarak kullandı. Günümüzde ise gücün bir göstergesi olarak kullanılmasının yanı sıra, insanın dini, siyasi, cinsel, estetik, felsefi, sosyal konumu gibi kendisini tanımlayan özelliklerinin somut bir ifadesi olarak kullanılmaktadır.

 

”Kendinizi İfade Etmenin En Şık Yolu” Gümüş Yolu…