ÇİFT BAŞLI KARTAL ANLAMI

Çift başlı kartal anlamı; hakimiyetin sembolü Türk ve birçok medeniyetin koruyucusu olan bir gücü simgelemektedir. Savaşlarda ve uzun yolculuklarda benimseyici olarak yolculuk eden çift başlı kartal diğer bir değimi ile Arnavut Kartalı’dır. Tarihimiz gereği de günümüzde kudretli muazzam bir güce sahip olduğu bilinmektedir. Kökeni Hititler medeniyetine dayandığı da günümüzde hala konuşulmaktadır. Tabi bu söylentiler arasında Türkiye, İspanya, Arnavutluk, ABD, Almanya başta olmak üzere birçok medeniyetlerde bu sembol kullanılmakta ve gün geçtikçe sıkça yayılmaktadır. Polis teşkilatında da mevcut olarak kullanılmakta olan çift başlı kartalı burada güç sembolü koruyucu bir anlamı da öne çıkmaktadır. Osmanlının da çoğu savaşlarda reislik sembolü ve hakimiyeti ellerine aldığını belirten kılıç kabzalarına kazınmıştır. Birçok heykellerde mağaralarda, antik duvarlar, medreseler ve saraylarda bu sembolü sıkça arkeoloji kazılar sonucu görmemiz mümkündür. Zümrüdü Anka Kuşu ve Tuğrul olarak ta bilinen koruyucu kuşlar yer ve gökyüzündeki çelik zırhlı kapıyı tutar ve kollar. Kuşlar arasında ululuk, yükselişin timsalidir.

 Çift Başlı Kartalın Türkler için tarihimizde ve günümüzde nerelerde olduğunu sıralayalım;

 • M.Ö 18.yy, Anadolu medeniyetler müzesi- Ankara Hitit mühür baskısı
 • M.Ö 1.500’lü yıllar Hattuşaş yazılı kaya- Çorum, Alacahöyük
 • M.Ö 1.400’lü yıllar Baidun koleksiyonu- Kudüs, İsrail
 • M.Ö 500 British museum, London (iskit türkleri)
 • M.Ö 7.yy Tuva Cumhuriyeti- Rusya
 • M.Ö 7.yy Saka Türkleri kılıç kını, Louvre müzesi- Paris
 • M.Ö 5.yy Dazırk 1- Kurganı
 • M.Ö 4.yy Kazakistan devlet müzesi ALMATY
 • M.Ö 5.yy Altay kurganı
 • M.Ö 4-5 yy İskit Türkleri Altay dağlarında
 • M.Ö 1.yy Orenburg müzesi- Rusya Çift başlı kartal sarmat küpesi
 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu
 • Diyarbakır Kalesi
 • Selçuklu tarihi halı motifleri
 • 11.yy  ABD sanat müzesi Halı motifi
 • M.S 12.yy İsviçre stiftung müzesi kumaş parmçası işlemesi
 • İran tebriz müzesi
 • Selçuklu sikkesi
 • Hüdavent Hatun Türbesi 1312 Niğde
 • Selçuklu Bayrağı 1077-1308
 • Konya Kalesi
 • M.S 310 Yakutiye medresesi taç kapısı Erzurum
 • M.S 13.yy Kunstgewerbemuseum Almanya, Berlin
 • Sivas ulu camii
 • Gevher Nesibe Sultan Anıtı yıl 1204
 • A. Selçuklu Sultanı  A.Reykubadın kızı Şah Cihan Sultanın anıt mezarı yıl 1247 Kayseri
 • M.S 13.yy Selçuklu kilimi Metropolitan müzesi  New york, ABD
 • M.S 13.yy Selçuklu tepsisi Londra,İngiltere
 • M.S 1.200 Artuklu sikkesi Arkeoloji müzesi İzmir
 • M.S 1169-1197 Zengi atabeyliği sikkesi Özel koleksiyon, ABD
 • M.S 13.yy İlhanlı kumaşı Cleveland sanat müzesi Ohio,ABD
 • Moğolistan
 • M.S 13-14.yy Kerait çıbaslı kartalıBaşkent müzesi, Pekin- Çin
 • M.S 13.yy Kerait – İngiltere,Londra
 • Hacı Bektaş-ı veli türbesi
 • M.S 13-16.yy Memlüklü ç başlı kartalı Kahire müzesi Mısır
 • M.S 16.yy Mücevher kutusu Doha sanat müzesi Katar
 • M.S 14-18.yy Hazar türkleri mezar taşı Zbruch kalesi,Sataniv,Ukrayna
 • Türk tarih kurumu
 • Türk polis teşkilatı
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi

Türk mitolojisinde ve halk edebiyatında kudretli bir öğe olduğunu benimsemekteyiz. Sanat tarihçesi ve arkeoloji bakımdan da farklı dinler ve tarihler açısından önemli yere sahip olan çift başlı kartal tarihçesi bir ebedi mirastır. Türkler tarafından geçmişte olduğu gibi günümüzde de var oluşunu hissettirmektedir. Kültürel açıdan da Osmanlı gibi güçlü, kudretli bir devlete mensup olmamız bağlarımızı gün geçtikçe daha çok pekiştirmektedir.

Tarihimizin bize sunmuş olduğu Osmanlı döneminde söylenmiş olan çift başlı kartal anlamı ve ilgili sözlerden birkaçına da göz atalım;

“Kutlu çetrin kartalı (ukâb-ı çetr-i hümâyûn), Sultânların güneşinin üzerine ikbâl kolunu ve mutluluk kanadını germiş ve gölgesini onun üzerine düşürmüştü”

“Onun çetrinin kartalı (ukâb-ı çetr-i o), eski mülkü üzerinde emir verme ve yasaklama kanatlarını açmaya başlarsa…”

 

Birçok yerde tarihimizin simgeleyici güç sembolü olarak görülmekte olan çift başlı kartal erkek yüzük modellerine göz atabilir sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.