Teşkilatı Mahsusa Yüzük” modellerimiz bir süreden beri oldukça talep gören ürünlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu yazımızda hakkında birçok efsaneler bulunan, varlığı tartışmalı “Teşkilatı Mahsusa” adlı gizli istihbarat örgütünü ele alacağız.

 

Teşkilatı Mahsusa Ne zaman Kuruldu ?

 

Teşkilatı Mahsusa’nın”  resmi kuruluşu olarak iki tarih öne sürülmektedir.  Bunlardan biri "5 Ağustos 1914" bir diğeri ise "17 Kasım 1913" tarihleridir. Ancak yine çeşitli kaynaklarda bu resmi kuruluş tarihlerinden önce, ilk yapılanmasının "1903 -1907" yılları arasında başladığı ve etkin olarak 1911’den itibaren faaliyete geçtiği iddia edilmektedir. “Teşkilatı Mahsusa ’ya” atfedilen diğer isimler ise “Umûr-ı Şarkiyye Dairesi”, “Teşkilat”, “Fedai Zabitan” şeklindedir.

 

 

Teşkilatı Mahsusa Nasıl ve Niçin Kuruldu ?

 

 “İttihat ve Terakki Cemiyeti” bünyesinde, “Enver Paşa’ya” bağlı olarak kurulan “Teşkilatı Mahsusa”  ve bir zamanlar oldukça güçlü olan "II. Abdülhamit’in" istihbarat teşkilatı “Yıldız İstihbarat Teşkilatı” arasında kronolojik bir sıralama mevcuttur. Abdülhamit muhalifi olan “ İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin”,  “Makedonya’da” başlattığı hareket sonucu "23 Temmuz 1908’de" II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve II. Abdülhamit’in 33 yıllık iktidarı son bulmuştur. Bunun doğal sonucu olarak, hiç zaman kaybedilmeden 6 gün içerisinde "29 Temmuz 1908’de" dönemin bakanlar kurulu “Meclisi Vükelâ”  kararnamesi ile “Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nın” faaliyetlerine son verilmiştir. İşte tam bu noktadan sonra ise “İttihat ve Terakki Cemaatinin ’de” ülkenin bulunduğu zor şartlar nedeni ile bir istihbarat örgütüne ihtiyaç duyduğu ve bunun için “Teşkilatı Mahsusa’nın” resmi kuruluşunu yaptığı iddia edilmektedir.

 

Harbiye Nazırı Enver PaşaII. Abdülhamit

 

"Osmanlı devleti'nin" siyasi birliğini korumak, yabancı devletlerin istihbarat ve gerilla operasyonlarına karşı koymak için kurulan “Teşkilatı Mahsusa’ nın ” Kafkaslarda, İran’da, Afganistan’da, Hindistan’da, Libya’da çeşitli faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

 

Teşkilatı Mahsusa Ne Zaman Tasfiye Edildi ?

 

"Türk–İslam sentezi" bir doktrine sahip olan “Teşkilatı Mahsusa’nın” üye sayısının 30.000 kişiye ulaştığı ve "30 Ekim 1918’de"  “İttihat ve Terakki’nin” iktidardan gitmesi ile “Teşkilatı Mahsusa’nın” da tasfiye edildiği iddia edilmektedir.

 

Günümüzde - yazımızın başında da belirttiğimiz üzere - belge niteliği taşıyan yeterli kanıt bulunmaması sebebi ile söylenenler ve anlatılanlar iddia olarak ele alınmaktadır. Buna karşın gerçek veya sadece bir efsane olsun günümüzde  “iç içe geçmiş üç hilalden” oluşan Teşkilatı Mahsusa Kolye ve Tekilatı Mahsusa Yüzük ve Teşkilatı Mahsusa Bileklik modelleri oldukça popülerdir ve talep görmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin,  MİT’inTürkler ’de İstihbarat ” adlı dokümanını Buradan incelemelerini  öneririz.  Ayrıca elde ki nadir somut delillerden biri olarak kabul edilen “Teşkilatı Mahsusa’ ya” ait bir raporun günümüz Türkçe ’sine çevrilmiş haline 12.02.2012 tarihli Sn. Murat Bardakçı yazısına Buradan ulaşabilirsiniz.